ГРУПИ АРТИКУЛИ

Най-продавани

ПОМАГАЛО ФИЗИКА 8-11 КЛАС

Код: 10355
Описание

Съдържа: Механично движение. Според траекторията, според скоростта. Основни понятия (физична величина, формула, мерна единица в SI). Закони за скоростта и пътя (вид движуние, закон, графика). Свободно падане (определение, закон за скоростта, закон за пътя, графика). Принципи на механиката (I-III). Движение на тяло (сила, действаща на едно тяло, работа и и енергия(. Равновесие на телата: условие (център на тежест на тяло, правило на Торичели). Прости механизми: лост (едно- и двустранен, условие за равновесие, златно правило на механиката), макара (неподвижна, подвижна), наклонена равнина. Механика на течност и газове. Понятие, определение, формула. Топлинни явления (физична величина или понятие, определение, обозначение или формула). Идеален газ (закон на Бойл-Мариот; закон на Шарл; закон на Гай-Люсак, уравнение за състоянието на идеалния газ). Електромагнетизъм. Електростатика (електричен заряд, интензитет и потенциал на електростатичното поле, електростатично напрежение, връзка между интензитета и напрежението, закон на Кулон, закон за запазване на електричния заряд, капацитет на кондензатор). Електричен ток (работа, мощност, електродвижещо напрежение, електрическо и специфично съпротивление, закони на Ом за част от електричната и за цялата верига, закони на Джаул-Ленц за част от лекетричната и за цялата верига, последователно и успоредно свързване на резистори). Електромагнитно взаимодействие (магнитна индукция, индукция на магнитното поле, магнитно поле на дълъг проводник, по който тече ток, максимална магнитна сила, закон на Ампер, магнитно поле на кръгов проводник, електромагнитна индукция, правило на Ленц, трансформатор,). Механични трептения и вълни. Хармонична механична вълна, връщаща сила. Периид и честота на пружинно и на математично махало. Закон на запазване на енергията при механични хармонични трептения. Интензитет на звука. Светлина. Спектър на светлината. Светлинна вълна. Показател за пречупване. Закон за отражението на светлината. Закон за пречупване на светлината (закон на Снелиус). Дисперсия на светлината. Интерференция на светлината. Условие за интерференчен максимум и минимум. Дифракция на светлината. Закон на Стефан-Болцман. Закон на Вин. Енергия на фотона. Уравнение на Айнщайн. Спектрални серии на водородния атом: серия на Балмер, серия на Лайман, серия на Пашен. Енергетични нива на лектрона във водородния атом. Атом и елементарни частици. Енергия на фотона. Връзка между маса и енергия.Енергия на връзката на нуклоните в атомното ядро. Закон за радиоактивно разпадане. Алфа-разпадане. Електронно и позитронно бета-разпадане. Гама-разпадане. Светимост на звезда. Закон на Хобс. Атомен модел на Бор (първо, втори и трети постулат). Елементарни частици (символ, електрически заряд в единици, маса в електронни маси, време за живот в секунди): лептони, мезони, бариони. Основни физични величини.

Цена: 4.000лв.
Брой:
Изпрати на приятел Добави в списъка с желания
Размер 23,5/16,4, 8 страници

Мини количка

Количката е празна.

НОВИ АРТИКУЛИ

НЕСЕСЕР SPREE 74014

НЕСЕСЕР SPREE 74014

Цена: 3.000лв.
НЕСЕСЕР SPREE 74013

НЕСЕСЕР SPREE 74013

Цена: 3.000лв.
НЕСЕСЕР SPREE 74012

НЕСЕСЕР SPREE 74012

Цена: 3.000лв.
АКВАРЕЛНИ БОИ 8 ЦВ.

АКВАРЕЛНИ БОИ 8 ЦВ.

Цена: 3.700лв.
ХИМИКАЛ Vizz M - ЧЕРНА

ХИМИКАЛ Vizz M - ЧЕРНА

Цена: 0.750лв.
ПЕРГЕЛ С МОЛИВ KEYROAD

ПЕРГЕЛ С МОЛИВ KEYROAD

Цена: 1.900лв.
МЕХАНИЧНА ОСТРИЛКА

МЕХАНИЧНА ОСТРИЛКА

Цена: 12.100лв.
ТЕЛЧЕТА №10 13694

ТЕЛЧЕТА №10 13694

Цена: 0.300лв.
ТЕЛЧЕТА №10

ТЕЛЧЕТА №10

Цена: 0.480лв.
ШАПКА ЗА ПЛУВАНЕ

ШАПКА ЗА ПЛУВАНЕ

Цена: 2.900лв.
САМОЛЕТ

САМОЛЕТ

Цена: 3.900лв.
ПЪЛНИТЕЛ - СИН

ПЪЛНИТЕЛ - СИН

Цена: 0.070лв.
ТИКСОДЪРЖАЧ 19 мм.

ТИКСОДЪРЖАЧ 19 мм.

Цена: 3.200лв.
ТЕЛБОД ДО 20л.

ТЕЛБОД ДО 20л.

Цена: 6.100лв.
СУХО ЛЕПИЛО SPREE 8гр.

СУХО ЛЕПИЛО SPREE 8гр.

Цена: 0.500лв.